AÉJIGARK


Dr. Lőrinc Jenő egyik tanulmányában olvastunk erről az eszkimó-szokásról. (Forrás: DPM 3. sz. (1992/1.), 6-11. old.)
- Amikor az eszkimók: felnőttek, nők és gyermekek, a hóförgeteg miatt hosszú időre össze vannak zárva az igluban, nem szórakoztatják őket eléggé a szokásos kis játékok... Öntudatlanul is szükségét érzik, hogy a szél gyötrő hatásától szabaduljanak (ami olykor megőrjíti és öngyilkosságba hajszolja őket)... A játékszer afféle golyófogó... az átfúrt csontot úgy kell eldobni, hogy ív alakot leírva pontosan a fogó hegyére pottyanjon vissza.” E szórakoztató funkció mellett az aéjigark szövege és kommentárjai, a vadász egy napjának életrekeltésével a hideg elleni védekezés kötelező szabályait vési a gyermekekbe. Még ennél is fontosabb talán, hogy a figyelem elterelésével, a játékra összpontosításával az orkán okozta veszélyekről, az éhínség réméről sikerül a játék óráira megfeledkezniük az eszkimóknak, azaz a hóförgeteg tartamára sajátos fiziológiai, pszichológiai szükségletet elégít ki: az izolációból, a szenzoros deprivációból származó unalom elhárítását. Az ilyen állapotot GRASTYÁN ENDRE is életveszélyesnek minősíti, s a szorongás elleni védekezés morbid eszközeivel (kábítószer, alkohol) szemben “egy társadalmi méretű játékatmoszféra” létrehozását javasolja.


- Múltkori foglalkozásunkon beszéltünk arról, hogy a számítógépes játékok inkább játék-pótlók.
A játék valóságpótló is lehet, ugyanúgy, ahogyan az álmok és mesék is. Mindezek azonban gyógyító hatásúak is egyben, ha valamilyen krízishelyzet adódik.
- Ha a számítógépes játék pótszer, akkor meddig engedhető pótszerként? A média kínálta vizuális élmény nagy hatással van az emberre. Azt is hajlamosak vagyunk elhinni, hogy nagyobb hatással, mintha (például) kimennénk a kertbe sütkérezni. Ebben az esetben nem pusztán pótszer, hanem egyenesen felváltja a valóságot. Ellustuláshoz vezet, hiszen hagyni hogy hasson, könnyebb, mint élni (vagyis létrehozni a hatást annak érdekében, hogy aztán megélhető legyen).
A számítógépes kultúra az aéjigark-példából kiindulva drog. Nincs krízis, mégis azt választom. Az aéjigark esetében ugyanis van krízis, ami nem más, mint a valóság (vagyis az élhető világ) hiánya. (A világ – legalábbis ebben az eszkimó-példában – addig élhető, ameddig az alapvető fiziológiai szükségletek kielégítése nincs veszélyeztetett állapotban).
- A virtuális valóságra jó esetben csak akkor van szükség, ha fizikai valóságunkban, tehát élhető világunkban korlátozva vagyunk.

A JÁTÉK MINT PROBLÉMAMEGOLDÁS


A második műhelyfoglalkozás egyik alaptémája a problémamegoldás fogalmának körüljárása volt. Ezzel kapcsolatban tettünk néhány érdekes megállapítást.

- A problémamegoldás nem feltétlenül alapja a játéknak, de mindenképpen tanít stratégiákat. Még a Ki nevet a végén? társasjáték is, ahol a saját döntés és a véletlen egyaránt alakítója a kialakult helyzetnek.
- Ha van kitűzött cél, törekszel felé, vagyis valami felé, ami megoldást vár. Ez nem biztos, hogy probléma.
- Probléma: feladat, amit meg kell oldani. Probléma akkor adódik, ha leküzdendő akadályt érzékelek, ami a cél és közém kerül.
- Ma nagyon jellemző a probléma szó negatív jelentéstartalmának előtérbe kerülése. A mai ember mindig „problémákat” old meg. A határidőnaplóba írt események is például az időbeliség problémáját vetítik elénk. „Ide is el kell menni, ezzel is találkozni kell, azzal is kell foglalkozni.” Ilyen gondolkodásban sokszor az örömteli dolog is „feladattá” válik. Ez a problémamegoldó gondolkodás kor-függő. Mai jellemző fogalmaink a feladat és a stressz. A hétköznapi életben mindenből feladatot csinálunk. Pl. ma köd van. Ez nem probléma, ha alkalmazkodom (teszem azt nem miniszoknyát veszek fel). Ma magunknak állítunk feladatokat, mindennel kapcsolatban. Minden percben ezeket a problémákat oldjuk meg.
- Ki tudjuk-e kerülni a probléma-központú gondolkodást? Meddig definiálódik problémaként a probléma? Ami a maga öröméért, jóságáért, vagy az élvezetért jön létre, az nem probléma. El kell fogadni azt, hogy semmilyen probléma nem szüntethető meg. Például cipőt kötni meg kell tanulni annak érdekében, hogy az önálló öltözködés problémáját megoldjuk. A probléma ugyanaz marad, csak a tanulás és/vagy játék révén szert teszünk a problémamegoldás rutinjára. Ebből kifolyólag ha a probléma megszüntetésére teszünk fel mindent, az felemészt. Alkalmazkodókészség kell, és akkor a problémához való hozzáállásunk nem probléma-orientált, hanem felerősödik a Leleményesség és a Kreativitás, vagyis a JÁTÉKOSSÁG.